Tipka Caps lock je uključena

Ako je uključena tipka Caps Lock, može se desiti da unesete pogrešnu lozinku.

Prvo unesite lozinku, pritisnite dirku Caps Lock, da isključite funkciju.